Klachtenregeling

Waar gewerkt wordt gaat wel eens wat mis. PPO de Link is van mening dat dialoog van groot belang is om klachten te voorkomen

Een goed gesprek
Waar gewerkt wordt gaat wel eens iets mis. Meestal is er geen kwade opzet in het spel. Daarom spreekt het voor zichzelf dat iedereen (leerlingen, leerkrachten, ouders/verzorgers, directie) probeert om klachten te voorkomen. Dit gebeurt door met elkaar in gesprek te gaan. In zo'n gesprek is het van belang om de ander respectvol te benaderen maar ook om helder te zijn waar men last van heeft. 

Mochten twee partijen er niet samen uitkomen, kunnen ze hulp vragen van een ander. Twee leerlingen kunnen hulp vragen aan de leerkracht, een ouder/verzorger en een leerkracht kunnen de hulp inroepen van de directeur en een ouder en een directeur kunnen de hulp inroepen van de algemeen directeur. Een derde persoon kan met een frisse kijk het probleem benaderen. De neutrale derde helpt om het gesprek weer op gang te brengen, om tot wederzijds begrip te komen of om tot een oplossing te komen. Soms wordt de derde positie in de positie geplaatst van het nemen van een besluit. Wie heeft (meer) gelijk, wat moet er gedaan worden?

Klachtenregeling
Het kan gebeuren dat een probleem uitgroeit tot een klacht. In de Klachtenregeling staat beschreven wat dan de wegen zijn die bewandeld kunnen worden.  Als eerste kan de hulp van een contactpersoon worden ingeroepen. Wanneer zinvol kan daarna de vertrouwenspersoon worden ingeschakeld. Doel van deze medewerkers is ten alle tijde met elkaar in gesprek te gaan om naar oplossingen en herstel van de relatie te zoeken.

Contactpersoon
Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen contact opnemen met de contactpersoon van de school, als ze niet weten hoe ze een probleem bespreekbaar kunnen maken. Elke school kent twee contactpersonen. Zij zullen in vertrouwen luisteren en adviseren. Elk jaar wordt de lijst met contactpersonen geactualiseerd.

Vertrouwenspersoon
Soms is een probleem dermate ingewikkeld dat een contactpersoon de leerling en/of ouder zal verwijzen naar de vertrouwenspersoon. PPO de Link kent twee vertrouwenspersonen die via de GGD Midden Nederland worden ingehuurd. Een vertrouwenspersoon zal in vertrouwen luisteren en adviseren. In sommige gevallen zal de vertrouwenspersoon een leerling/ouder begeleiden bij een gesprek.

De vertrouwenspersonen van PPO de Link zijn:
Marijke van den Brink en Michelle Haagmans
Telefoonnummer: 088-3556000 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 & 13.00-17.00 uur

Landelijke Klachtencommissie (LKC)
Mocht een probleem escaleren tot een klacht en mocht de klacht niet goed wordt afgehandeld door de school of door PPO de Link, dan kan een klacht worden ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie. PPO de Link is lid van deze klachtencommissie, die volledig onafhankelijk is en klachten in behandeling neemt. Als een klacht wordt ingediend, en deze in behandeling wordt genomen, wordt er meestal een hoorzitting georganiseerd. Na de hoorzitting ontvangt de klager en PPO de Link een conclusie en een advies.

Op de site van de LKC is beschikbaar:
  • het reglement van de LKC;
  • de procedure die gevolgd moet worden om een klacht in te dienen.

De contactgegevens van de Landelijke KlachtenCommissie zijn:

Postadres:
Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

Bezoekadres:
Gebouw "Woudstede"
Zwarte Woud 2
3524 SJ Utrecht
 

Telefoon: 030 - 280 95 90

Fax: 030 - 280 95 91

Email: info@onderwijsgeschillen.nl