De oudervereniging


De OV bestaat uit een aantal enthousiaste ouders die meedenken bij het organiseren en realiseren van verschillende activiteiten op school zoals de Daltonspelen, Koningsdag, expressie-periode, verkeersdag, avond wandelvierdaagse, Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast geeft de OV signalen vanuit (alle) ouders/verzorgers door aan het team van Dalton Elst. De vergaderingen vinden gemiddeld genomen 1 keer per maand plaats (in principe iedere tweede dinsdag of donderdag van de maand). Aan het eind van het schooljaar is er een algemene ledenvergadering, waar alle leden welkom zijn en waar de nieuwe bijdrage vastgesteld wordt. Voor informatie kunt u terecht bij een van de bestuurders van de oudervereniging of bij de leerkrachten.
U kunt ook een mail sturen aan: ov@daltonelst.nl
 
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle ouders, wettelijke vertegenwoordigers of verzorgers van leerlingen, die aangemeld zijn bij de school, waarmee de inschrijving bij de vereniging is verzorgd. Via de machtiging voor de contributie, kunt u aangeven lid te worden van de vereniging. U geeft hierbij aan ook de jaarlijkse contributie te zullen voldoen.
Tevens gaat u akkoord met de automatische incasso.

De ouderbijdrage voor de groepen 1 tot en met 6 bedraagt voor het schooljaar 2017-2018 € 45,00. Hiervan wordt € 28,00 gereserveerd voor het schoolreisje en €17,- voor overige festiviteiten. Voor de leerlingen van groep 7 is de bijdrage vastgesteld op €67,50 en voor de leerlingen van groep 8 op € 79,50. Hiervan is € 50,50 gereserveerd voor het 2 daagse schoolkamp van groep 7 en € 62,50 voor het 3 daagse schoolkamp van groep 8 aan het einde van het jaar. De overige € 17,00 is bestemd voor jaarlijks terugkerende activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstfeest, paasfeest, afsluitingsavond van een project, expressie middagen e.d.
Het bedrag wordt geïnd door middel van automatische incasso.

De Oudervereniging is altijd op zoek naar nieuwe leden dus wie zin heeft.............