Protocollen en afspraken:


Op onze school zijn een aantal afspraken gemaakt om de veiligheid en de werkwijze van onze school te waarborgen. De afspraken en werkwijze worden vastgelegd in een protocol.
Hieronder vindt u enkele linken van protocollen, die voor alle leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school van belang zijn.

Gedragscode internet
Hoofdluis
Medisch handelen

anti-pest beleid